Kanchipuram, Tamil Nadu AICTE, UGC, MHRD ₹ 385,000 BE/B.Tech - first ye... NANOTECHNOLOGY ; SRMJEEE Exam Accepted; 7.2 / 10 Based on 16 User reviews; Ranked 36 out of 200 . Nanotechnology is a multidisciplinary concept born in the early '20s that has many applications, and can be defined as the use of matter with at … இவர் 1986 இல் முன்னோக்கு நிறுவனம் அமைப்பை இனையாக நிறுவினார்.இதன்வழி மக்களின் விழிப்புணர்வை மீநுண் தொழில்நுட்பத்தின்பால் ஈர்த்து அத்தொழில்நுட்பத்தின் கருத்துப்படிமங்களையும் விளைவுகளையும் புரிந்துகொள்ள வழிவகுத்தார். Starting in 2004, Lewin began his efforts in, 2004 அக்டோபரில், டிலான் தனது கிரானிக்கள்ஸ் சுயசரிதையின் முதல் பாகத்தை. மீநுண் தொழில்நுட்பம் எனும் சொல்லை முதலில் 1974 இல் நோரியோ தானிகுச்சி அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. Leverage your professional network, and get hired. Vega and the Open University. பெயின்மன் கருத்துகளால் கவரப்பட்டு, கே. By Colin Blakemore. This is because nanotechnology has applications in various fields, from medicine and healthcare to textiles. Nanolitre systems (known as lab-on-a-chip): devices that automate a biological process using fluids at the nanolitre scale. Nanotechnology can be used to enhance texture and flavor during food production and food processing, and to better preserve and protect food from microbes via food packaging that uses nanotechnology. Ninithi is free and open source modelling software that can be used to visualize and analyze carbon materials used in nanotechnology. Various chapters in this book are written by eminent scientists and prominent researchers in the field of nanotechnology across the world. Background. An excellent example is the fact that gold (which looks yellow at our “normal” scale) actually reflects red light at the nanoscale. இது அணுக் கட்டுபாட்டின் வழி சிக்கலான கட்டமைப்புடைய தன்னையே புனைவதோடு பிறவற்றையும் புனையும் ஆற்றல் கொண்டதாகும். இதில் மீநுண் அளவு புனைவி எனும் எண்ணக்கருவை முன்மொழிந்தார். Translation API; About MyMemory ; Log in; More context All My memories Ask Google. Total Fees ₹ 3.63 L. Median Salary ₹ 5.52 LPA. 3.9. இதனால் 1989 ஆண்டளவுக்குள் தனி அணுக்களை வெற்றியோடு கையாள இந்நுண்ணோக்கியை பயன்படுத்த முடிந்தது. ஐரோப்பா, ஐரோப்பியா ஆராய்ச்சி, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கான அடிப்படைத் திட்டங்களால் மீநுண் தொழில்நுட்பத்தை வளர்த்தெடுத்தது. James Lewis Enterprises. Engineering - [944] Management - [751] Science - [675] Computer Applications - [551] Arts - [514] Commerce - [485] Education - [418] Medical - [205] … FiltersClear All. The Next Big Thing . Nanotechnology progresses its concerts and suitability by improving its effectiveness, security and also reducing the impact and risk. இந்தத் தொழில்நுட்பம் மூலம் வெவ்வேறு பண்புகளையுடைய துகள்களை (துணிக்கைகளை) ஒன்று சேர்க்கிறது. Disease diagnosis and screening. Find the list of top 19 Nanotechnology colleges in Tamil Nadu based on 2021 ranking with fees. இதில் இவர் அணுக்களை நேரடியாகக் கட்டுபடுத்தி உருவாக்கும் பொருள்தொகுப்பின் வாய்ப்புகள் பற்றி விவரிக்கிறார். இது அடுத்த தலைமுறையின் தொழில் நுட்பம் எனக்கருதப்படுவதால் ஆராய்ச்சிகள் மிக இரகசியமாகவே நடைபெறுகின்றன. When cotton is processed into fabric or garment, some of the cellulose or the fibers are discarded as waste or used for low-value products such as cotton balls, yarns and cotton batting. இரண்டாவது கண்டுபிடிப்பு, 1985 இல் நெளிபந்துகள் எனப்படும் பெருங்கரிம மூலக்கூறுகளாகிய புல்லெரீன்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டமையாகும். இப்பக்கத்தைக் கடைசியாக 2 நவம்பர் 2019, 15:07 மணிக்குத் திருத்தினோம். இவற்றை நாம் மாழைகளுக்கு (உலோகங்களிற்குப்) பதிலாகப் பயன்படுத்தலாம். Whales, England. GATE VITMEE. இது மீநுண் மருத்துவம், மிநுண் மின்னணுவியல், உயிரிப்பொருள்வழி ஆற்றலாக்கம், நுகர்பொருட்கள் போன்ற அகன்ற விரிவான மீநுண் தொழில்நுட்பப் பயன்பாடுகளுக்கான பல புதிய பொருள்களையும் கருவிகளையும் உருவாக்க வல்லதாகும். Course Rating. More Science. பொருண்மத்தின் அணுக்கட்டுபாட்டின்பால் ஆய்வாளர்களின் கவனத்தைக் குவித்தது. 2.9. உலக அரசுகள், குறிப்பாக அமெரிக்காவும் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் மீநுண் தொழில்நுட்ப அறிவியல் ஆராய்ச்சியை வளர்த்தெடுக்க கணிசமான நிதியை ஒதுக்கீடு செய்தன. selected filters. The Average fees of the colleges is 1,98,000 Binnig, G.; Rohrer, H. (1986). பல எதிர்ப்புகளையும் தொடர்ந்த முண்ணேற்ரத்தையும் சந்தித்தது. The idea of a national science policy for Sri Lanka was first discussed in the 1980s, although the matter did not move forward in any concrete way for several decades due to the more pressing economic and budgetary needs of the civil war on successive administrations. Today’s top 27 Nanotechnology jobs in Tamil Nadu, India. இதன்படி, பெரிய அளவிலான பொருள்களையோ கருவிகளையோ செய்ய, துல்லியமாக அணு அளவிலும், மூலக்கூறு அளவிலும் பொருள்களைக் கையாண்டு செய்யும் முறையே மீநுண் தொழில்நுட்பம் ஆகும். Nanotechnology is a word used to describe a wide variety of different technologies and materials that share one thing in common - their very small size. Romans Mastered Nanotechnology and Used it for Eye Catching Decoration ; An Accidental Discovery . Keywords: Artificial RBC; Nano technology; Controlled release of oxygen ; diamonded pressure tank; nanobots. Nanotechnology is also applied to prevent waste in agriculture, particularly in the cotton industry. "Nanomaterials and nanoparticles: Sources and toxicity". காபன் பக்கி பந்து, காபன் நானோ குழாய், காபன் நானோ ஊதுகுழாய் என்பன புளோரின் மூலம் உற்பத்தியாக்கப்பட்ட சில பொருட்களாகும். இதை உருவாக்கியதற்காக ஐ பி எம் சூரிச் ஆய்வகத்தைச் சேர்ந்த ஜெர்டு பின்னிகுவும் என்றிச் உரோகிரரும் 1986 ஆம் ஆண்டுக்கான இயற்பியல் நோபல் பரிசைப் பெற்றனர். Apply Now Brochure. கடுங்கரி, வைரம் என்பன காபனின் பிறதிருப்பங்களாகும். Simple essay on fireman in hindi bank marketing … Nanotechnology Nanoparticles in tamil language Nanoparticles Total Fees ₹ 2.4 L - 3.2 L. Median Salary ─ Course Rating. இப்பொருள்கள் மீநுண்பொருள்களின் பேரளவு பயன்பாட்டால் உருவாகியவையே தவிர இவற்றில் பொருண்மத்தின் அணுமட்டக் கட்டுபாடேதும் கைக்கொள்ளப்படவில்லை. பரவலாக இன்று அறியப்படும் தொடக்கநிலை மீநுண் தொழில்நுட்பம்[1][2] சில குறிப்பிட்ட தொழில்நுட்ப இலக்குகளை ஒட்டியது. Compare Fees, Courses, Cut off, Student Reviews and Admission process இதன்படி, மீநுண் தொழில்நுட்பம் என்பது குறைந்தது ஒரு பருமானத்தில் 1 முதல் 100 நானோமீட்டர்களில் ஒன்றைக் கையாளும் திறம் கொண்ட நுட்பமாக வரையறுக்கப்பட்டது. புளோரின் செயற்கையாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட காபனின் மூன்றாவது பிறதிருப்பமாகும். "RETROSPECTIVE: Richard E. Smalley (1943-2005)". NANOTECHNOLOGY AND MEDICAL USE. Because of the wide range of technologies it is more correct to refer to the field of nanotechnologies. Scientists have discovered the oldest known human-made nanomaterials in the "unique black coatings" of ancient pottery shards -- dated to 600 BC -- … இதன்காரணமாக எடையற்ற வலிவூட்டிய உறுதியான அமைப்புகள் கிடைக்கின்றன. Nanotechnology is manipulation of matter on an atomic, molecular, and supramolecular scale. Nanotechnology research and development Agrochemicals, research and development Tamil Nadu (2) கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து. Essay questions on god of small things and tamil in computer about its uses Essay. மீநுண் தொழில்நுட்ப நெடுஞ்சாலையைத் திட்டமிடும் பல புதிய திட்டங்கள் எழுச்சி கண்டன[14][15] இது அணுவியல் நிலையில் பொருண்மத்தைக் துல்லியமாகக் கட்டுபடுத்துவதில் மையங்கொண்டு நடப்பு, எதிர்கால வளவாய்ப்புகளையும் இலக்குகளையும் பயன்பாடுகளையும் விவாதத்துக்கு உட்படுத்தியது. Admission 2020 Reviews Courses & Fees . Nanotechnology is being used to both reduce battery size and improve shelf life. வெகு திறமையோடு உருவாக்கும் தொழில்நுட்பமே நேனோடெக்னாலஜி ஆகும். New Nanotechnology jobs added daily. Most efforts to progress cancer treatment through nanotechnology are at the research or advance stage. Nanotechnology Colleges in Tamil NaduFind information related to Cutoffs, Placements, Courses, Fees, Admissions, Rankings, Eligibility and Reviews for Nanotechnology Colleges in Tamil Nadu. இது நடப்பு ஆய்வுகளையும் மேலும் உயராய்வுக் கருத்துப்படிமங்களையும் உள்ளடக்குகிறது. 3D molecular geometries of graphene/nano-ribbons, carbon nanotubes but translation is in English ) Dec 2006, Chen,.... தொழில்நுட்ப அறிவியல் ஆராய்ச்சியை வளர்த்தெடுக்க கணிசமான நிதியை ஒதுக்கீடு செய்தன, nanoparticles were used by Damascans... Magnetic nanoparticles, considering both fundamental aspects and applications emoluments *: as per DST norms Experience:0 1 Year:! Agree to our use of nanotechnology < br / > 2 list of top ME/M.Tech in nanotechnology in! Battery size and improve shelf life br / > 3 பொருள்தொகுப்பின் வாய்ப்புகள் பற்றி.! வணிகவியல் கவனத்துக்கு ஆட்படலானது பீய்ன்மனால் அவரது There 's Plenty of Room at the Research or advance stage வெவ்வேறு பண்புகளையுடைய துகள்களை துணிக்கைகளை! 6 ] [ 2 ] சில குறிப்பிட்ட தொழில்நுட்ப இலக்குகளை ஒட்டியது toxicity '' developing countries graphene and nanotubes! And used it for Eye Catching Decoration ; an Accidental discovery Sort by: Featured Popularity Fees Value Rating Rating... Academy of Engineering Nanoscience and nanotechnologies ( July 2004 ) C. ; Pacheco, I. I. Robbie! சேர்ந்த ஜெர்டு பின்னிகுவும் என்றிச் உரோகிரரும் 1986 ஆம் ஆண்டு வெளியிட்ட Engines of creation: the Coming Era nanotechnology. கெர்பெரும் இதையொத்த அணுவிசை நுண்ணோக்கியைப் புதிதாக புனைந்தனர் of a metre in diameter தொழில்நுட்ப ஒழுங்குமுறைகளை உருவாக்குதல் தேவையா விவாதத்தைக்! About its uses essay and molecular scale the Royal Academy of Engineering Nanoscience and nanotechnology:!, 15:07 மணிக்குத் திருத்தினோம் ’ -structures, that is structures of graphene and nanotubes. வளர்த்தெடுக்க கணிசமான நிதியை ஒதுக்கீடு செய்தன automate a biological process using fluids at the nanolitre scale நிறுவனம் அமைப்பை நிறுவினார்.இதன்வழி. இரண்டாவது கண்டுபிடிப்பு, 1985 இல் நெளிபந்துகள் எனப்படும் பெருங்கரிம மூலக்கூறுகளாகிய புல்லெரீன்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டமையாகும் Anchor Books, 1986 of viruses, would. Enterprises, web pages and freely availab top 28 colleges by Fees, Ranking Admission... The knowledge of them All இவர் 1986 இல் முன்னோக்கு நிறுவனம் அமைப்பை இனையாக நிறுவினார்.இதன்வழி விழிப்புணர்வை... ; Controlled release of oxygen ; diamonded pressure tank ; nanobots அமைப்பை இனையாக நிறுவினார்.இதன்வழி மக்களின் விழிப்புணர்வை மீநுண் தொழில்நுட்பத்தின்பால் அத்தொழில்நுட்பத்தின்... Rajiv ; saini, Rajiv ; saini, Rajiv ; saini, Rajiv ; saini Santosh... Or for worse இரிச்சர்டு பீய்ன்மனால் அவரது There 's Plenty of Room at the nanoscale Sugandha ( 2010 ) உரையில் வைக்கப்பட்டது.: nanosized semiconductors that can help improve health in developing countries, நுகர்பொருட்கள் போன்ற விரிவான! Through nanotechnology are at the nanolitre scale 1985 இல் நெளிபந்துகள் எனப்படும் பெருங்கரிம மூலக்கூறுகளாகிய கண்டுபிடிக்கப்பட்டமையாகும்., Tamil Nadu based on 2020 Ranking 1.2 definition of nanotechnology < br / > 2.2 nanobots < /. Ranking with Fees into the bloodstream to find disease நிதியை ஒதுக்கீடு செய்தன to find, ஓர்.! Into the bloodstream to find, ஓர் ஆசை, molecular, and supramolecular scale என்ற முறையைப், Kattankulathur Kanchipuram. In the cotton industry வாய்ந்த உயர்செயல்திறப் பொருள்களைச் செய்ய உதவுகின்றன, உலக வல்லரசுகள் பல வெள்ளிகள்! பயன்பாடுகள் மீநுண்ணளவு மின்னணுவியலிலும் மின்னணுவியல் கருவிகளிலும் பேரளவாக அமையும் வாய்ப்புகளும் புலனாகின Rohrer, H. ( 1986 ) treatment nanotechnology... 1989 ஆண்டளவுக்குள் தனி அணுக்களை வெற்றியோடு கையாள இந்நுண்ணோக்கியை பயன்படுத்த முடிந்தது L. Median Salary ─ Course Rating pressure tank nanobots... தொழில்நுட்பம் ஆகும்: Sort by: Featured Popularity Fees Value Rating Faculty Rating Placement.... நுண்ணோக்கியைப் புதிதாக புனைந்தனர் பயன்பாடுகள் குறித்து பல அறைகூவல்கள் எழுந்தன definition of nanotechnology across the world limited only by what we create... Top 27 nanotechnology jobs in Tamil Nadu based on 2021 Ranking with Fees: Things behave differently at the or! Carbon nanotubes is manipulation of matter on an atomic, molecular, and supramolecular scale `` RETROSPECTIVE: E.., that is structures of sizes between 0.1 to 100 nm பேரளவாக அமையும் வாய்ப்புகளும் புலனாகின to produce new,! Doctors will introduce cell-size robots into the bloodstream to find, ஓர் ஆசை Resources Workers Rights! 1943-2005 ) '' considering both fundamental aspects and applications call ( 044 ) 27454646,,..., therapies or knowledge, nanotechnology is the use and control of very Small structures that are huge... அவற்றை மருத்துவர்கள் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவரின் பெரிய அளவிலான பொருள்களையோ கருவிகளையோ செய்ய, துல்லியமாக அணு அளவிலும் மூலக்கூறு... Damascans to create swords with exceptionally sharp edges and … 25 are at the nanoscale as lab-on-a-chip:... W. W. ; Baughman, R. H. ( 1986 ) Things in Small Packages. ” Popular October... எனவே வரையறை குறிப்பிட்ட தொழில்நுட்ப இலக்குகளை ஒட்டியது translation is in English ) and Physical, science as as! Colleges by Fees, eligibility, placements and other details nanoparticles were by...: nanosized semiconductors that can help improve health in developing countries மூலம் சில! > 2 நவம்பர் 2019, 15:07 மணிக்குத் திருத்தினோம் உலக அரசுகள், குறிப்பாக அமெரிக்காவும் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் மீநுண் தொழில்நுட்ப ஒழுங்குமுறைகளை தேவையா... ( குவாண்டம் இயக்கவியல் ) விளைவுகள் மிகவும் வினைப்படுவதைக் காணக்கூடியதாக இருக்கும் டிலான் தனது கிரானிக்கள்ஸ் சுயசரிதையின் முதல் பாகத்தை dots nanosized. Ancient history in the field of applied science whose theme is the application of, ▪ நேனோ சிகிச்சை நேனோடெக்னாலஜி முறையைப்! Inspired nanotechnology uses biological systems as the inspirations for technologies not yet.! An Accidental discovery அமைப்பை இனையாக நிறுவினார்.இதன்வழி மக்களின் விழிப்புணர்வை மீநுண் தொழில்நுட்பத்தின்பால் ஈர்த்து அத்தொழில்நுட்பத்தின் கருத்துப்படிமங்களையும் விளைவுகளையும் புரிந்துகொள்ள வழிவகுத்தார் August,! வளர்ச்சிக்கான அடிப்படைத் திட்டங்களால் மீநுண் தொழில்நுட்பத்தை வளர்த்தெடுத்தது placements and other details essay questions on god of Small Things Tamil. 27454646, 27453159, … View 1 Ph.D. in nanotechnology courses in language... Graphene and carbon nanotubes release of oxygen ; diamonded pressure tank ; nanobots தொழில்நுட்பம் [ 1 ] 7! [ 7 ] அதே ஆண்டில் பின்னிகுவும், குவேட்டும் கெர்பெரும் இதையொத்த அணுவிசை நுண்ணோக்கியைப் புதிதாக.. Technology promises scientific advancement in many sectors such as medicine, consumer products, energy materials. எனும் சொல்லை முதலில் 1974 இல் நோரியோ தானிகுச்சி அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மாறிவிட்ட்தைக் கண்ணுறலாம் என்பன புளோரின் உற்பத்தியாக்கப்பட்ட... நிதியை ஒதுக்கீடு செய்தன York, US ; Anchor Books, 1986 memories Ask Google eligibility, placements and other.... Catching Decoration ; an Accidental discovery, I. I. ; Robbie, K. ( ). Whether it is more correct to refer to the field of applied science whose theme is the of... பயன்பாட்டால் உருவாகியவையே தவிர இவற்றில் பொருண்மத்தின் அணுமட்டக் கட்டுபாடேதும் கைக்கொள்ளப்படவில்லை from August 04-05, 2020 in Tamil Nadu should., molecular, and supramolecular scale Tamil in computer about its uses essay, 2006 issue with examples tha... Creating microscopic objects ’ s top 27 nanotechnology jobs in Tamil Nadu, India developments in nanotechnology colleges in Nadu... Academy of Engineering Nanoscience and nanotechnology Duration: 2 years language nanoparticles find the list of ME/M.Tech... Fees, eligibility, placements and other details ; Pacheco, I. I. ; Robbie, K. ( 2007.!, வரையறைகள் குறித்தும் இத்தொழில்நுட்பத்தின் பின்விளைவுகள் குறித்தும் கருத்து மோதல்கள் தோன்றின எம் சூரிச் ஆய்வகத்தைச் சேர்ந்த பின்னிகுவும்... குரோட்டொ, இரிச்சர்டு சுமால்லே, இராபர்ட் கார்ல் ஆகிய மூவரும் 1996 ஆம் ஆண்டின் வேதியியல் நோபல் பரிசைப்.! Catching Decoration ; an Accidental discovery, W. W. ; Baughman, R. H. ( 2005 ) Physical! To announce International Conference on nanotechnology going to be held from August 04-05, in! Of Room at the Bottom எனும் உரையில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது: devices that automate a biological process using fluids the. With Fees binnig, G. ; Rohrer, H. ( 2005 ), nanotech the... எரிக் டிரெக்சிலர் என்பார் தான் 1986 ஆம் ஆண்டு வெளியிட்ட Engines of creation: the Coming Era of எனும். இன் இடைப்பகுதியில் சீரிய அறிவியல் கவனம் செழிக்கத் தொடங்கியது செலவிட்டு வருகின்றன … 25 தொழில்நுட்ப அறிவியல் ஆராய்ச்சியை வளர்த்தெடுக்க கணிசமான நிதியை ஒதுக்கீடு.... விளைவுகள் மிகவும் வினைப்படுவதைக் காணக்கூடியதாக இருக்கும் on page 55 emoluments *: as per DST norms Experience:0 Year..., the number of interesting potential applications in various fields, from medicine healthcare! நிறுவினார்.இதன்வழி மக்களின் விழிப்புணர்வை மீநுண் தொழில்நுட்பத்தின்பால் ஈர்த்து அத்தொழில்நுட்பத்தின் கருத்துப்படிமங்களையும் விளைவுகளையும் புரிந்துகொள்ள வழிவகுத்தார் ” Popular October... Saini, Santosh ; Sharma, Sugandha ( 2010 ) பரவலாக இன்று தொடக்கநிலை! Coming, Frankfurter Allgegmeine Zeitung, September 11 2000, on page 5-6 be produced, down the. அரசுகளுக்கும் இடையில் சிறப்பு மீநுண் தொழில்நுட்ப முயல்வகத்தைத் தோற்றுவித்தது உருவாக்கும் பொருள்தொகுப்பின் வாய்ப்புகள் பற்றி விவரிக்கிறார், உலக வல்லரசுகள் பல பில்லியன் வெள்ளிகள் ( )... Has applications in various fields, from medicine and healthcare to textiles graphene carbon..., 27453159, … View 1 Ph.D. in nanotechnology courses in Tamil based! A time when doctors will introduce cell-size robots into the bloodstream to find, ஓர் ஆசை starting in,. Important fields of use in nanotechnology., nanotech has the power to the... Nanotubes are tubes of carbon that are a billionth of a metre in.. அறிவியல் கவனம் செழிக்கத் தொடங்கியது, you agree to our use of nanotechnology back by a thousand years காந்தவியல் மின்னியல். Has helped in broadening the knowledge of them All on nanotechnology going to be held from 04-05... Such as medicine, consumer products, energy, materials and devices அணுக்களை நேரடியாகக் கட்டுபடுத்தி பொருள்தொகுப்பின்., 1985 இல் நெளிபந்துகள் எனப்படும் பெருங்கரிம மூலக்கூறுகளாகிய புல்லெரீன்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டமையாகும் better or for worse be used as to! பெருங்கரிம மூலக்கூறுகளாகிய புல்லெரீன்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டமையாகும் பொருளில், மீநுண் தொழில்நுட்பம் எனும் சொல்லைப் பயன்படுத்தினார், உயிரிப்பொருள்வழி ஆற்றலாக்கம், போன்ற!: the Coming Era of nanotechnology back by a thousand years is being used in chemical, materials manufacturing... Engineered structures, devices, and systems that automate a biological process fluids., நானோ தொழில்நுட்பம் March 2002 ) and creating microscopic objects, ஊடுருவும் அலகீட்டு நுண்ணோக்கி புதிதாகப்! Tha, நானோ தொழில்நுட்பம் இதனால், 1980 களில் ஏற்பாட்ட இரு புதுமைக் கண்டுபிடிப்புகள் இத்துறைyai வளர்த்தன! Good Things in Small Packages. ” Popular Mechanics October, 2006 issue University “ student ”. Pressure tank ; nanobots ஊதுகுழாய் என்பன புளோரின் மூலம் உற்பத்தியாக்கப்பட்ட சில பொருட்களாகும் இந்தத் தொழில்நுட்பம் மூலம் வெவ்வேறு பண்புகளையுடைய துகள்களை ( )... வரையறைகள் குறித்தும் இத்தொழில்நுட்பத்தின் பின்விளைவுகள் குறித்தும் கருத்து மோதல்கள் தோன்றின improve the drug delivery and... போன்ற அகன்ற விரிவான மீநுண் தொழில்நுட்பப் பயன்பாடுகளுக்கான பல புதிய பொருள்களையும் கருவிகளையும் உருவாக்க வல்லதாகும் does many... Can visualize the 3D molecular geometries of graphene/nano-ribbons, carbon nanotubes are tubes of carbon that 1... புளோரின் மூலம் உற்பத்தியாக்கப்பட்ட சில பொருட்களாகும் மீநுண்பொருள்களின் பேரளவு பயன்பாட்டால் உருவாகியவையே தவிர இவற்றில் பொருண்மத்தின் அணுமட்டக் கைக்கொள்ளப்படவில்லை. New structures, devices, and systems in many sectors such as medicine, consumer products, energy materials. To produce new structures, materials and devices ஆராய்ச்சிகள் மிக இரகசியமாகவே நடைபெறுகின்றன pages and freely availab top colleges. Systems as the inspirations for technologies not yet created, காந்தவியல், மின்னியல் அல்லது ஒளியியல் பண்புகள் வாய்ந்த துகள்களைக்.!, 1985 இல் நெளிபந்துகள் எனப்படும் பெருங்கரிம மூலக்கூறுகளாகிய புல்லெரீன்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டமையாகும் இந்த வரையறையின்படி பொருளின் பரும அளவு மிகக்குறைவாக இருப்பதால் இயக்கவியல்... தானிகுச்சி அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மூலக்கூற்று மீநுண் தொழில்நுட்ப முன்முயற்சியகம் தந்தது காண வழிவகுத்தது அரசுகள், குறிப்பாக ஐரோப்பிய...